Пријава радова

Позивамо колеге да представе примере добре праксе, пројекте чија је реализација у току, планове за будућност или једноставно било који аспект примене информационо комуникационих технологија које за циљ имају боље пословање библиотека и квалитетнију услугу за кориснике.

Пријава радова се врши попуњавањем формулара најкасније до 4. октобра 2015. након чега ће се одабрати најбољи. Одабир се врши на основу сажетка дужине до 500 речи или 3500 карактера (са размацима). Списак одабраних радова биће објављен најкасније до 30. октобра уместо 16. октобра 2015, како је првобитно планирано. Ауторима одабраних радова оставља се рок за доставу комплетних радова до 22. новембра 2015.